• نزول قرآن و تصدیقش به کتب آسمانى‏آخرین خبر با عنوان ، نزول قرآن و تصدیقش به کتب آسمانى‏ در 53 دقیقه قبل منتشر شده است .
 • جمعه, ۰۱ بهمن ۱۳۹۵

  نزول قرآن و تصدیقش به کتب آسمانى‏

  قرآن با توجه به كلمه بِالْحَقِ ، در هنگام نزول از هر باطلى مصون بود و اين مصونيت تا پايان نظام هستى و برپا شدن قيامت تداوم خواهد داشت زيرا به حق بودنش دائمى و هميشگى و نسبت به آن ثابت و پايدار است. «و انه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تنزيل من حكيم حميد:» «1» بى ترديد قرآن كتابى است قوى و شكست ناپذير، كه هيچ باطلى از پيش رو و پشت سرش به سويش نمى آيد به تدريج از سوى حكيم و ستوده خصال نازل شده است. آرى در زمان نزول بر پايه ى حق و درستى نازل شده است و تا ابد بر همين پايه خواهد بود. از آنجا كه كتاب هاى آسمانى بر اساس علم و حكمت و رحمت خدا براى هدايت عموم انسان ها نازل شد، و در حقيقت حاوى اوامر و نواهى و احكام خدا بود، و همه محتويات آنها خير دنيا و آخرت و سعادت امروز و فرداى بشر را تضمين مى نمود، قرآن تصديق كننده همه آنها به عنوان وحى الهى است، گرچه آن كتاب ها به صورتى كه نازل شد امروز در دسترس نيست، ولى نبودن آنها نقصى به هدايت و تربيت بشر وارد نمى كند، زيرا قرآن مجيد دربردارنده اصول اعتقادى و اخلاقى و عملى همه آنهاست، و در حقيقت عمل به قرآن مجيد عمل به همه كتاب هاى نازل شده از جانب خداوند است. فخر رازى در تفسير كبير در اين زمينه از حضرت حسين (ع) روايتى به اين مضمون نقل مى كند: «انزل الله تعالى مأة و اربعة كتب من السماء، فاودع علوم المأة فى الاربعة و هى التورات و الانجيل و الزبور و الفرقان ثم اودع علوم هذة الاربعة فى الفرقان، ثم اودع علوم الفرقان فى المفصل ثم اودع علوم المفصل فى الفاتحة فمن علم تفسير الفاتحة كان كمن علم تفسير جميع كتب الله المنزلة و من قرأها فكانما قرء التورات و الانجيل و الزبور و الفرقان.» «2» خداوند بزرگ صد و چهار كتاب از آسمان علمش نازل كرد، همه دانش هاى صد كتاب را در چهار كتاب كه تورات و انجيل و زبور و فرقان است به وديعت نهاد، سپس علوم اين چهار را در فرقان قرار داد، سپس علوم فرقان را در مفصل نهاد، و علوم مفصل را در فاتحه قرار داد، پس كسى كه تفسير فاتحه را بداند مانند كسى است كه تفسير همه كتاب هاى نازل شده خدا را بداند، و هر كس فاتحه را قرائت كند مانند اين است كه تورات و انجيل و زبور و فرقان را قرائت كرده است. بنابراين قرآن مجيد بر هماهنگى با همه كتاب هاى نازل شده از جانب حضرت حق استوار است و به تنهائى همه كتاب هاى خداوند است. در رابطه با قرآن و اين كه همه آياتش حق است، و باطلى در آن راه ندارد، و تحريف در آن غير ممكن است و معجزه باقيه نبوت و رسالت پيامبر اسلام است، و در وحى بودن آن هيچ شكى نيست در دومين آيه سوره مباركه بقره ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ به صورت مشروح بحث شد و آنچه دانستنش لازم بود، و مايه استحكامم اعتقاد به آن بود به زيور نوشتن در آمد. نزول تورات و انجيل براى هدايت همه انسان ها مسئله هدايت انسان به راه راست، و بيان وظائف و مسئوليت هاى فردى و خانوادگى و اجتماعى اش از ابتداى شروع زندگى او در كره ى زمين مورد توجه حضرت حق بوده، و قرن به قرن و زمان به زمان استمرار داشته، و براى تحقق اين حقيقت خطير كتاب هائى از جمله تورات و انجيل و فرقان نازل شده است. تورات لغتى عبرى است و معنايش قانون و اعتقاد و آموزش دادن است. انجيل كلمه اى يونانى و به معناى بشارت و مژده است. تورات بر اثر حوادث گوناگون و جريانات اجتماعى و مادى به دست عالمان هواپرست، و دنيا طلبان پست، و دشمنان كرامت انسان، و شياطين و دزدان ارزش ها به جاده ناهموار تحريف افتاد، و مطالب هدايتگرش دستخوش تحويل و تغيير گشت، و مشتى اباطيل و مسائل ضد توحيد، و احكام بر خلاف فطرت و بخشى از حوادث تاريخى زمان موسى و پس از او در بخش هاى گوناگون نوشته شد كه پنج كتاب از مجموع آن نوشته ها به عنوان تورات به دست مردم داده شد و آنها عبارت است از سفر تكوين، خروج، اعداد، لاويان، تثنيه. انجيل هم به دست مادى گران مشرك، و فتنه گران بى هويت، و دسيسه بازان دور از آدميت سرنوشتى چون سرنوشت تورات پيدا كرد، و به صورت انجيل هاى مختلف درآمد كه چهار انجيل آن ميان مردم به عنوان كتاب هاى آسمانى تحميل شد: يوحنا، مرقس، لوقا، متى. نزول فرقان فرقان كلمه مصدر است و معناى آن جدا كردن مى باشد و از اسامى قرآن است كه در آيات حكيم مكرر از قرآن به اين نام ياد شده، و چون قرآن كريم جدا كننده حق از باطل و مايه تشخيص خير از شر و هدايت از گمراهى است به عنوان فرقان ناميده شده است. ما با توجه به اين كه قرآن مجيد از تحريف و تغيير مصون است و تا قيامت حجت بالغه حق بر همه انسان هاست، و معيار تشخيص حق از باطل است، تورات و انجيلى كه امروز در دست يهود و نصارى است تحريف شده مى دانيم، زيرا بسيارى از مسائلى كه در رابطه با امور مختلف در تورات و انجيل فعلى است با قرآن كه فرقان است هماهنگ نمى بينيم، به اين دليل هر دو كتاب فعلى را دست نوشته معاندان دانسته و از قبول آن به عنوان وحى امتناع داريم، تورات و انجيلى كه قرآن تصديق كننده آنهاست تورات و انجيلى است كه از طرف خداوند بر دو پيامبر اولوالعزمش موسى و عيسى نازل شده و آن دو كتاب نازل شده فعلًا در دسترس احدى نيست، و به يهود و نصارى مى گوئيم در صورتى مى توانيد به تورات و انجيل حقيقى عمل كنيد كه به آيات قرآن عمل نمائيد زيرا همه محتويات تورات و انجيل در قرآن است، و قرآن بر شما حجت الهى است نه تورات و انجيل تحريف شده. شما به شدت هم چون ديگران نيازمند به هدايت حق و كتاب آسمانى هستيد، تا در سايه آن همه مشكلات مادى و معنوى شما برطرف شود، و خير دنيا وآخرتتان تأمين گردد، و اين بر عهده تورات و انجيل تحريف شده نيست، بلكه گرهى است كه فقط به دست فرقان گشوده مى شود. عذاب شديد براى كافران به آيات كفر در آيه شريفه به معناى نگرويدن، و مخالفت با آيات خدا نمودن و رد كردن برنامه هاى حضرت حق از روى كبر و طغيان، و منيت و خودپسندى است. ابتداى سوره مباركه آل عمران از توحيد خالص و نفى هر گونه شركى سخن به ميان آمده: الله لا إله إلا هو الحى القيوم و سپس به نازل شده قرآن بر پايه حق و صدق بر قلب مبارك رسول خدا اشاره شده است و بعد از آن از نزول كتاب هاى آسمانى براى هدايت ناس خبر به ميان آمده است. عذاب شديد يقيناًمحصول اعمال زشت و نتيجه مخالفت با توحيد خالص و رسالت پيامبر، و نزول كتاب هاى آسمانى است. زشتى اعمال، و سيئات اخلاقى و عقايد باطل ميوه تلخ كفر به آيات خدا، و بى اعتنائى به احكام حق، و محروم نمودن خويش از هدايت پروردگار مهربان است. عزيز يعنى خداوندى كه قدرتش غالب و هرگز مغلوبيت در آن راه ندارد، و هيچ كافرى هر چند به خيال خودش داراى قدرت باشد از دسترس قدرت حق خارج نيست، و براى او راه گريزى از حكومت خدا نمى باشد. انتقام از باب افتعال دلالت بر اختيار و انتخاب دارد، و انتقام نسبت به كسى واقع مى شود كه براى او زمينه جهت انتقام باشد، كافران و آنان كه به آيات حق نمى گروند و از عمل به آنها امتناع دارند مقتضى انتقام در آنان موجود است، و انتقام و مؤاخذه مسئله اى است كه خود به دست خود براى خويش فراهم آورده اند، و بايد شدت و سختى آن را بچشند. تنوين در كلمه انتقام در آيه شريفه دلالت بر شدت و سختى و ذو انتقام مبالغه در مؤاخذه كردن كافران است. عبدالله بن سنان از حضرت صادق (ع) روايت كرده كه آن حضرت فرمود: «الفرقان كل آية محكمة فى الكتاب و هو يصدق فيه من كان قبله من الانبياء:» «3» فرقان هر آيه محكم در كتاب خداست، كه در آن همه پيامبران پيش از قرآن تصديق مى شوند. سوره مباركه بقره علاوه بر احكام تشريعيه و مطالب تحقيقيه خلاصه و عصاره تورات را محققانه و پيراسته از تحريفات و تغييرات منعكس مى كند، و سوره آل عمران در برخى از آياتش انجيل را به طور خلاصه و عصاره، پيراسته از تبديلات و تغييرات نشان مى دهد. «4» شأن نزول سوره آل عمران در اسباب النزول واحدى وتفسير ابوالفتوح رازى آمده كه خداوند هشتاد و اندى از آيات اوائل سوره آل عمران را براى مسيحيان نجران كه جهت مباحثه و محاجّه با پيامبراسلام به مدينه آمده بودند نازل كرد، تا از انحراف دست برداشته قدم در وادى هدايت بگذارند. در اين آيات صفات حق، و نزول كتب آسمانى، و مسئله قيامت، و كفرورزى و نتايج آن، و داستان مريم و ولادت عيسى از او، و بخشى از فرهنگ الهى مسيح ذكر شده تا مسيحيان از شرك نجات يافته و پسر خدا بودن مسيح از ريشه ابطال گردد. نصاراى نجران كه پس از محاجه نهايتاً به مباهله دعوت شدند شصت نفر بودند كه در سال دهم هجرى وارد مدينه شدند. از اشراف نجران چهارده نفر اين هيئت را همراهى مى كردند، و از آن چهارده نفر سه نفر پيشوائى آنان را به عهده داشته و بر سايرين از جهاتى مقدم بودند. 1- عبدالمسيح ملقب به عاقب كه رهبر قوم و صاحب مشورت آنان بود كه جز به رأى او به كارى وارد نمى شدند. 2- ايهم ملقب به سيد كه كاروان سالار و مدير قافله بود. 3- ابوحارثة به علقمه كه اسقف و دانشمند و پيشوا و صاحب مدارسشان بود و در دانش و علم نسبت به كتابشان جنبه سرآمد داشت و نزد پادشاهان روم و نصارى از موقعيت و جايگاه عظيمى برخوردار بود، و كتاب هاى اوائل را خوانده و مردى متعبد و مجتهد به نظر مى رسيد و اموال فراوانى در اختيارش گذارده، و كنيسه ها و معابدى براى او ساخته و پرداخته بودند. پيامبراسلام نماز عصر را اقامه كرده بودند كه اين هيئت با جامه هاى نيكو و گران قيمت و به ظاهر آراسته وارد مدينه شدند. اصحاب گفتند: ما هيئتى مانند اينان در تجمل و شكوه نديديم. اين هيئت وارد مسجد پيامبر شدند و نشستند، چون هنگام نمازشان رسيد برخاستند و به نماز مخصوص به خودشان ايستادند، رسول اكرم فرمود بگذاريد نمازشان را بخوانند، پس روى به مشرق نموده و نماز خواندند، آنگاه عاقب و سيد با پيامبر اسلام به سخن پرداختند: حضرت به آنان پيشنهاد كرد كه به اسلام مشرف شوند، گفتند: ما پيش از تو اسلام آورده ايم. حضرت فرمود دروغ مى گوئيد، چگونه اسلام آورديد با آن كه براى خدا فرزند قائل هستيد و صليب مى پرستيد و گوشت خوك مى خوريد. گفتند: اگر عيسى پسر خدا نيست پس پدر او كيست؟ و همه با پيامبر درباره عيسى مجادله كردند. حضرت فرمود: آيا مى دانيد، فرزند شبيه به پدر است. گفتند: آرى فرمود: آيا نمى دانيد كه پروردگار ما زنده است و حيات او ابدى است و مرگ به او راه ندارد، ولى عيسى زنده اى فنا پذير و در معرض مرگ است؟ گفتند: آرى، حضرت فرمود آيا نمى دانيد كه خدا ولى و سرپرست هر چيزى است و آن را حفظ مى كند و روزى مى دهد. گفتند: مى دانيم حضرت فرمود آيا عيسى بر چنين كارى قادر است؟ گفتند نه حضرت فرمود: پس پروردگار ما عيسى را در رحم صورت بست به آن گونه كه خواست. گفتند: آرى فرمود: پروردگار ما نمى خورد، و نمى آشامد، و مدفوع ندارد، گفتند: آرى فرمود: آيا نمى دانيد كه مادر عيسى به عيسى آبستن شد هم چنان كه زنان آبستن مى شدند، سپس او را زائيد آنگونه كه زنان مى زايند، سپس او را تغذيه كرد به آن صورت كه كودكان تغذيه مى شوند، و چون عيسى بزرگ شد طعام مى خورد و آب مى آشاميد و مدفوع داشت؟ گفتند: آرى حضرت فرمود چون چنين اقرار داريد چگونه مى گوئيد كه عيسى فرزند خداست، عيسى كه هيچ شباهتى به خدا ندارد؟!! نجرانيان در برابر گفتار پيامبر ساكت شدند، چون پاسخ قانعكننده اى نداشتند و خدا حدود هشتاد و اندى آيات اوائل سوره بقره را نازل فرمود. پی نوشت ها: ______________________________ (1)- فصلت 42. (2)- تفسير كبير، ج 1، ص 178 چاپ بهية المصريه (3)- برهان ج 1، ص 270. (4)- حجة التفاسير ج 1، ص 240. مطالب فوق برگرفته...

  دادن پول به فقیر به عنوان کفاره


  جواب: اگر اطمینان داشته باشد که فقیر به وکالت از او طعام خریده و سپس آن را به عنوان کفّاره قبول می کند، اشکال ندارد. اجوبة الاستفتائات، سؤال...

  کتاب فضائلُ امیرالمؤمنین علیّ بن أبی طالب علیه السلام


  کتاب فضائلُ امیرالمؤمنین علیّ بن أبی طالب علیه السلام کتابی عربی نوشته احمد بن محمد بن حنبل شیبانی یکی از پیشوایان چهارگانه اهل سنت است. این کتاب، از نخستین کتاب های مستقل درباره امیرالمؤمنین است. در این کتاب، روایاتی در فضائل و مناقب امام علی (علیه السلام) نقل شده است. نویسنده در دو بخش و ۵ عنوان، به زهد امام علی، نسب، مادر و فضائل او اشاره و ۳۶۹ روایت را ذکر می کند. احمد بن حنبل در این کتاب ماجرای تبریک خلیفه دوم به...

  این افراد از مصرف آویشن خودداری کنند


  اصغر عباسی پژوهشگر طب سنتی در گفت و گو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با بیان اینکه آویشن درختچه ای کوتاه و پر از شاخه های علفی و جزء خانواده گیاه نعناع است، گفت: این گیاه برای بهبود و درمان بیماری ها استفاده می شود و یک آنتی اکسیدان قوی برای حفظ چربی های بدن در برابر آسیب رادیکال های آزاد است. وی با بیان اینکه گیاه آویشن برای سلامتی مفید است، اظهار داشت: از گیاه و دمنوش آویشن...

  آدم خوبی بود، چه جوری به این جا کشیده شد؟


  ظاهرش که اصلاً توصیف نشدنی بود ... نوع حرف زدنش حتی حالت جویدن آدامس در دهانش ... نوع نشستن ، راه رفتن و حتی نگاه کردنش به دیگران ... در همین چند دقیقه ای که با هم حرف زدیم همه کلامش مملو بود از تمسخر، فحش، عیب جویی، غیبت، تهمت و... تلفنش زنگ می زند ... بدون اینکه من بخواهم می زند روی آیفون و یواش بهم می گوید ببین طرفو چه جوری سرکارش میذارم ... از تعجب هاج و مبهوت دهانم باز مانده بود ... همان...

  تولّد قرآن؛ تولّد زندگی!


  امّا در امور اخلاقی و سبک زندگی و نیز عبرت‌های قرآن و توصیه‌های عقلائی قرآن، همه افراد می‌توانند و بلکه باید به طور مستقیم با مراجعه به آیه مورد نظر و باور آن، به عمل قطعی آن در زندگی همّت گمارده و برنامه منسجمی در عملیّاتی کردن آن تدوین کنند تا بالأخره بتوانند آن را ملکه و عادت زندگی خود قرار دهند. انس عملی؟! منظور از انس عملی در این‌جا مراجعه مستقیم به آیه قرآن و تلاش برای عمل به آن در زندگی است. زیرا تنها عمل...

  نمازی که آدمی را عباد الرحمن می کند


  به عبارت دیگر می توان از سرنوشت و سیر آفرینش انسان این گونه فهمید که انسان تنها آفریده شده و تنها از دنیا می رود و با دانستن این واقعیت، او باید کاری کند که حداقل برای آن لحظات تنهایی اش مونس و رفیقی حقیقی پیدا کرده تا با او همراه باشد : یا انیس من لا انیس له و یا رفیق من لا رفیق له ... درمان تنهایی انسان تنها خداوند است ... ای رفیق کسی که هیچ رفیقی جز تو ندارد ... کسی که...

  استعمال انفیه


  جواب: اگر ضرر قابل ملاحظه ای داشته باشد استعمال و اعتیاد به آن جایز نیست. اجوبة الاستفتائات، سؤال...

  زندگی با قرآن/ معرفی کتاب


  یکی از مواردی که در زندگی ما به عنوان یک مسلمان کمتر بدان توجه می شود تلاوت قرآن و اثرات انس با قرآن به عنوان کتاب دینی ما و تعمق در آیات آن است. این در حالی است که خداوند حکیم در این مورد می فرماید: ای مردم، از سوی پروردگارتان موعظه و اندرزی برای شما آمد، کلامی و قرآنی که مایه شفای بیماری دل ها و روان ها است و چیزی که مایه هدایت و راهنمایی است و رحمت برای مومنان است. ای پیامبر به...

  زهد و سلوکی که قرآن آن را قبول دارد


  "زهد" در لغت، به معنی بی اعتنایی، و زاهد کسی است که در عین کار و تلاش، به دنیا بی اعتنا باشد (قرشی، سید علی اکبر؛ قاموس قرآن، ج 3، ص 183) و در اصطلاح زهد، ضد رغبت و میل به دنیا است؛ یعنی روی گردانی از خوشی‌های دنیا و اموال و منصب‌ها و چیزهای دیگری که با مرگ زائل می ‌شود. (مجتبوی، سید جلال، علم اخلاق اسلامی، ترجمه جامع السعادات، ج 2، ص 78) خیلی اوقات در زندگی تعریف های اشتباهی از موضوعات و مسائل...

  محتوایی برای نمایش وجود ندارد